Swastika ChartFiba send me this chart of Symbols on Slavic ceramics, 8th-10th century AC.
Czech Republik, Book: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Michal Lutovský, 2001.

No comments:

Post a Comment