Swastika Esfera


Mono Perro writes about himself:
Monoperro no es mi ego, ni mi alter-ego, monoperro es mi no-ego, mi no-alter-ego.

No comments:

Post a Comment